Sizi Arayalım

  • info@teknobit.com.tr
  • +90 (216) 606 1923

E-Dönüşüm'e dair her şey
TeknoBit ile sizinle

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-MM, e-SMM hizmetlerimiz ve yetkili personellerimiz ile e-dönüşüm kapsamındaki tüm işlemleriniz hızlı ve güvenilir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istediği tüm prosedürler tamamlanarak yapılır.
Bilgi Al

E-Dönüşümün Kazandırdıkları

Doğa Dostu

Doğayı korur. Kağıt israfını önler.

Hızlı İşlem

İşlemlerinizin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Güvenilir

Verilerinizi güvenli bir şekilde saklar.

Düşük Maliyet

Noter tasdik, arşivleme, kağıt masrafı yoktur.

Kolay Ulaşılır

İstenilen bilgiye hızlı, kolay ve her yerden erişilebilirsiniz.

İş Gücü Tasarrufu

Gelen faturaları doğrudan programınıza kaydeder; Giden faturaları yazdırma, imza, kaşe vb. işlemler için vakit harcamadan hızlıca gönderirsiniz.

Kullanıcı Hatası Önleme

Kullanıcı hatalarını en aza indirir.


Büyük Defter (Kebir)

Yevmiye ve kebir defteri işlemlerini sistemli şekilde yönetir.

Hizmetlerimiz

01

e-Fatura

e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Devamını Oku...
02

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. Devamını Oku...
03

e-İrsaliye

e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. Devamını Oku...
04

e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Devamını Oku...
05

e-MM

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır. Devamını Oku...
04

e-SMM

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. Devamını Oku...

S.S.S.